Overføring database (v.2007/2009 til v.7)

Sikkerhetskopiere database PÅ gammel PC

1 Koble sikkerhetskopidisken til pc'en.
2 Åpne EasyWorship 2007/2009.
3 Klikk på Profiles-menyen, deretter Profile Manager.
4 Marker profilen du vil sikkerhetskopiere, og klikk "Edit the selected application profile" nederst.
5 Klikk i feltet under "Use an existing application data instance", og bruk piltast høyre på tastaturet til å flytte markøren til slutten av feltet.
6 Skriv ned hele banen, typisk plasseringen er C:\Brukere\Felles\Felles Dokumenter\Softouch\EasyWorship\Default.
7 Lukk Profile Manager og lukk EasyWorship.
8 Åpne Windows Utforsker (Windows-symbol + E), eller klikk på Start-knappen, og deretter "Datamaskin".
9 Gå til plasseringen du skrev ned i punkt 6.
10 Velg alle (Ctrl + A) mapper i dette vinduet (skal være Databases, Options, Resources).
11 Høyreklikk på de valgte mappene. Velg Send til fra popup-menyen og velg sikkerhetskopidisken du koblet til i trinn 1.
12 Når alle mappene er overført, koble sikkerhetskopidisken fra pc'en.

OVERFØRE DATABASE TIL ny PC

1 Koble sikkerhetskopidisken til pc'en.
2 Lukk alle programmer og vinduer før du starter.
3 Åpne Windows Utforsker (Windows-symbol + E), eller klikk på Start-knappen, deretter "Datamaskin", og finn sikkerhetskopidisken.
4 Marker alle mappene du sikkerhetskopierte fra gammel pc (skal være Databases, Options, Resources), trykk deretter Ctrl + C på tastaturet, eller høyreklikk på mappene og velg Kopier.
5 Åpne EasyWorship 7, klikk på Profiles, Profile Manager og Instance Location.
6 Et nytt Utforsker-vindu åpnes. Ikke lukk dette vinduet.
7 Klikk på EW7-programmet bak Utforsker-vinduet og lukk vinduet Profile Editor.
8 Lukk EasyWorship 7.
9 Gi alle mapper i Utforsker-vinduet nytt navn ved å legge til "2" etter mappenavnet (Resources2, v6.12, Databases2).
10 Klikk i et tomt område i det samme vinduet og trykk Ctrl + V på tastaturet, eller høyreklikk i et tomt område og velg Lim inn.
11 Når mappene er overført, åpne EasyWorship 7 og bekreft konvertering av dataene.