Overføring database (v.7)

SIKKERHETSKOPIERE DATABASE (GAMMEL PC)

1 Koble sikkerhetskopidisken til pc'en.
2 Lukk alle programmer og vinduer før du starter.
3 Åpne EasyWorship, klikk på Profiles, Profile Manager og Instance Location.
4 Et nytt Utforsker-vindu åpnes. Ikke lukk dette vinduet.
5 Klikk på EW-programmet bak Utforsker-vinduet og lukk vinduet Profile Editor.
6 Lukk EasyWorship.
7 I Utforsker-vinduet, velg Resources og v6.1-mappene. Mappene skal nå utheves i blått.
8 Høyreklikk på en av de valgte mappene og klikk 'Send til' fra popup-menyen.
9 Når mappene er ferdig med å kopiere, koble sikkerhetskopidisken fra pc’en.

GJENOPPRETTE DATABASE (NY PC)

1 Koble sikkerhetskopidisken til pc'en.
2 Lukk alle programmer og vinduer før du starter.
3 Åpne Windows Utforsker (Windows-symbol + E), eller klikk på Start-knappen, deretter "Datamaskin", og finn sikkerhetskopidisken.
4 Marker alle mappene du sikkerhetskopierte fra gammel pc (skal være Databases, Options, Resources), trykk deretter Ctrl + C på tastaturet, eller høyreklikk på mappene og velg Kopier.
5 Åpne EasyWorship, klikk på Profiles, Profile Manager og Instance Location.
6 Et nytt Utforsker-vindu åpnes. Ikke lukk dette vinduet.
7 Klikk på EW-programmet bak Utforsker-vinduet og lukk vinduet Profile Editor.
8 Lukk EasyWorship.
9 Gi alle mapper i Utforsker-vinduet nytt navn ved å legge til "2" etter mappenavnet (Resources2, v6.12, Databases2).
10 Klikk i et tomt område i det samme vinduet og trykk Ctrl + V på tastaturet, eller høyreklikk i et tomt område og velg Lim inn.
11 Når mappene er overført, åpne EasyWorship og bekreft konvertering av dataene.