Formidling av sangdatabaser

På grunn av lovgivning rundt beskyttelse av åndsverk har vi ikke anledning til å formidle sangdatabaser. For spørsmål rundt lisensiering og tillatelse til å vise sanger på storskjerm, kontakt CCLI.