Importere sanger til database

Hvis du ønsker å slå sammen sangene fra en datamaskin til en annen uten å overskrive den eksisterende sangdatabasen, bruker du denne fremgangsmåten:

1. Åpne Easyworship på den originale datamaskinen hvor du har sangene du vil overføre.
2. Fra sangdatabasen drar du de aktuelle sangene inn i Schedule.
3. Lagre schedule'en til en minnepenn.
4. Koble minnepennen til den nye datamaskinen.
5. Kopier over schedule'en til skrivebordet og åpne ved å dobbeltklikke den.
6. Når EasyWorship er åpent, klikk på det lille tannhjulikonet øverst til høyre i Schedule.
7. I rullegardinmenyen, klikk på Check Schedule for Changes.
8. Klikk på Import-knappen nederst i vinduet.
 
Nå vil sangene dine bli importert til den nye datamaskinen uten å slette eksisterende sanger.