Lisensiering

Formålet med denne forklaringen av gjeldende lisensavtale er å definere våre to ulike lisenstyper på en god måte, slik at kirker som eier EasyWorship bedre kan forstå begrensningene i dem, og ikke oppleve unødig ulempe på grunn av sin organisasjonsstruktur eller beliggenhet. Vær likevel klar over at det er ulovlig og straffbart å bryte lisensbestemmelsene. Med "kirke" menes i den videre forklaring "en stedfast, selvstendig kirke, bedehus eller forsamling".

En stedfast lisens leveres som standard med hvert eksemplar av EasyWorship, og gjør det mulig å installere og bruke programmet samtidig på alle datamaskiner tilhørende en enkelt kirke eller organisasjon. Selv om vi vet at de fleste kirker ligger på ett geografisk sted, er det mer og mer vanlig at kirkene har arrangementer for ungdom, enslige eller barn på et annet sted enn sitt hovedsete.

En vandrelisens (roaming license) kan erstatte din stedfaste lisens og gi deg muligheten til å installere EasyWorship på en bærbar datamaskin for ikke-samtidig bruk på et hvilket som helst antall separate steder. Denne lisensen passer best for omreisende foredragsholdere/forkynnere og musikere. Vandrelisensen fungerer som en omreisende lisens og dekker alle datamaskiner som brukes av de omreisende medarbeidere i én enkelt kirke av gangen og under forutsetning av at de omreisende medarbeidere ikke installerer EasyWorship på noen av de lokale datamaskinene på det stedet hvor de tjenestegjør.

Slik bruker du en stedfast lisens

 • Installer EasyWorship på hjemme‐datamaskinene til personell og frivillige slik at de kan lage kjøreplaner for gudstjenester på forhånd.
 • Bruk EasyWorship for kirkens egne hjemme‐/cellegrupper.
 • Installer EasyWorship på en bærbar datamaskin slik at kirkens faste prester/forkynnere kan forrette i en annen kirke eller på en konferanse.
 • Bruk EasyWorship i forbindelse med en ungdoms- eller barneleir, et rekreasjonssted for voksne eller et seminar i regi av kirken.
 • Installer EasyWorship på et sted utenfor kirken som arrangerer programmer for kirkens ungdom, barn eller enslige.

Slik bruker du IKKE en stedfast lisens

 • Ikke installer programmet på en datamaskin som brukes av en aktivitet som har sprunget ut av kirken, for eksempel en ny selvstendig menighet.
 • Ikke installer programmet på en datamaskin på et sted som kan anses å være en utvidelse av kirken på flere steder.
 • Ikke installer programmet på en datamaskin på et sted som kan anses å være et satelittområde til kirken.
 • Ikke installer programmet på en datamaskin som brukes av en misjonær/utsending som støttes av din menighet.
 • Ikke installer programmet på en bærbar eller stasjonær datamaskin i fast bruk utenfor kirken av andre virksomheter.
 • Ikke installer programmet på en datamaskin som brukes av en halvkirkelig organisasjon som støttes av din menighet.
 • Ikke installer programmet på en datamaskin som brukes av en separat kirkelig virksomhet som har sitt eget personell eller sine egne kontorer.

Slik bruker du en vandrelisens

 • Installer EasyWorship på en bærbar datamaskin tilhørende en omreisende kirkelig virksomhet som er en egen enhet, atskilt fra en støttekirke som eier EasyWorship. En separat omreisende enhet må ha sin egen versjon av EasyWorship hvis den genererer egen inntekt eller holder jevnlige møter på flere steder, for eksempel hver måned eller oftere.
 • Installer EasyWorship på et hvilket som helst antall datamaskiner som brukes av en omreisende kirkelig enhet i en enkelt kirke av gangen, forutsatt at den omreisende enheten ikke installerer EasyWorship på noen av datamaskinene i den lokale kirken der enheten tjenestegjør.

Slik bruker du IKKE en vandrelisens

 • Ikke installer EasyWorship permanent på noen av datamaskinene i den lokale kirken der du forretter.
 • Ikke installer programmet på datamaskiner som brukes samtidig et annet sted enn der du tjenestegjør. Selv om en vandrelisens kan dekke flere datamaskiner for kirkelig virksomhet på ett enkelt sted, dekker den ikke datamaskiner som brukes av en separat enhet tilhørende din kirke som samtidig opererer på et annet sted. I en slik situasjon vil den andre enheten trenge sin egen vandrelisens.