Mac-versjon

Mac-versjon av Easyworship har vært planlagt i lang tid, men foreløpig har vi ingen informasjon om når den vil slippes. Utviklingen av pc og mac-versjon går parallellt, men foreløpig har man fokus på å forbedre pc-versjonen.

Følg med på våre nettsider og på Facebook for oppdateringer.