Autokorrektur i EW6

Her er metoden for å skru av autokorrektur av liten i til stor I:

Klikk på Edit - Options - Live - Song og velg Song Font. Her finnes en fane som heter Formatting. Enten kan man ta bort haken for "Automaticully capitalize first character of these words", eller man kan redigere listen ved å ta bort I, ME og andre ord som kan forveksles med norske ikke-egennavn. Du kan også legge til egne ord som skal ha stor forbokstav.