Aktivering av lisens

Start EW
Klikk Login to connect
Create new User

Fyll inn navn, epost og valgfritt passord. (Her må du bruke en av epostadressene du oppga ved bestilling.) Kryss av for I agree... og Submit. Du får epost som må verifiseres. Logg inn med epost/passord. Velg riktig organisasjon (kan være flere å velge mellom dersom eposten har vært i bruk før). Complete Login

Da skal det komme opp en grønn sirkel med hake i, You are registered to use EasyWorship. Dersom du bruker flere maskiner kan du nå bare logge inn på neste maskin for å aktivere på denne.

Dersom du logger inn på www.easyworship.com med brukeren du laget ved aktivering av EasyWorship 6, finner du flere muligheter. Blant annet kan du laste ned en "offline lisensfil", som gjør det mulig å aktivere EW6 på en maskin som ikke er koblet til internett.

Du kan også invitere andre personer til å få tilgang til menighetens lisens, slik at de kan logge inn på egen maskin med egen bruker.

Vi har fått beskjed om noen få som ikke får logget inn. Ser ut til at det spesielt gjelder noen som hadde samme epost som bruker på easyworship.com tidligere. Ta kontakt for hjelp.