Quicktime i Easyworship 6

Noen brukere får feilmelding etter å ha installert QuickTime: "Programmet kan ikke starte fordi QTCD.dll mangler på datamaskinen.". Filen QTCD.dll oversetter videofilene til et format som EW forstår.

Vi er foreløpig usikre på om problemet ligger hos Apple QuickTime eller i EasyWorship, men det er meldt til EW. Filen finner du i C:\Programfiler (x86)\QuickTime\QTSystem\QTCF.dll. Kopier denne filen og lim den inn på følgende to steder, så skal Quicktime fungere:

C:\Windows\System32
C:\Windows\SysWOW64