Schedules i EW6

På grunn av nytt databasesystem kan ikke Schedule-filer fra EW2009 (.ews) brukes i EW6. Schedule-filer fra EW6 heter .ewsx.

Det er flere som har ytret ønsker om bakoverkompatibilitet, og det gjøres vel en vurdering i USA om det skal lages en måte å konvertere disse på. Men stemningen er foreløpig slik at de fleste lager nye scheduler såpass raskt at det ikke har noen stor verdi.

Databasen konverteres uansett dersom du oppgraderer fra EW2009. I innlegget under har vi beskrevet hvordan du kan flytte en database fra en pc med EW2009 til en pc med EW6.